Om Apps til Opgaven

Inspirationskatalog til elever og lærere.

Apps til Opgaven er først og fremmest et kæmpe inspirationskatalog indeholdende ideer, tips og små vejledninger til de bedste gratis nettjenester, programmer og apps til næsten alle typer computere, tablets og smartphones.

Image 1

Applikationerne er kategoriseret efter medietype og opgavetype og er målrettet undervisere og deres elever fra 3. klasse til voksne.

Inspirationskataloget gør at elever, studerende og lærere, kan finde gratis applikationer til næsten enhver tænkelig opgave. Det muliggør, at elever og studerende – i større eller mindre grad og inden for læringsmålene – kan være medbestemmende om arbejds- og udtryksformer og bruge hensigtsmæssige applikationer til at understøtte og kvalificere deres arbejde.

Underviseren kan selvfølgelig også anvende kataloget til selv at hente inspiration til brug af it i undervisningen.

Ændret didaktik

Når eleverne i samspil med underviseren er medbestemmende om hvordan opgaver kan løses, hvilken teknologi og ressourcer der skal anvendes, betyder det, at didaktikken ændres.

img_20081022_222-2

Apps til Opgaven er derfor også et kursusforløb i, at udvikle it understøttede didaktiske designs, hvor eleverne i indlagte åbne sekvenser, træffer aktive valg i læreprocessen og i større eller mindre grad indtager rollen som “didaktiske designere”. Dette kræver blandt andet, at elever og studerende arbejder med åbne opgaver og problemer.

Bring Your Own Device

Apps til Opgaven kan bruges uanset hvilken it-strategi din skole eller kommune satser på, men har et helt særligt potentiale i forhold til skoler og kommuner der vil understøtte, at eleverne medbringer deres egne enheder (BYOD). Apps til Opgaven kan være en berigende medspiller i forhold til skolens andre it-løsninger som Google Apps for Education, Office 365, fagportaler m.m.

Image 2

CFU_72dpi-1617

Særligt på 4 områder afskiller kursusforløbet sig fra traditionelle it-kurser:

  • Didaktisk ramme: Apps til Opgaven handler ikke bare om, at bruge nye applikationer ind i den undervisning, man altid har praktiseret. Deltagerne skal forholde sig til en didaktisk ramme, hvor fokus er udvikling af it understøttet undervisning gennem åbne læringssekvenser. I disse sekvenser er eleverne i høj grad aktive, producerende og går forrest i forhold til egen læring. Den didaktiske ramme inddrager eleverne som ressourcepersoner i forhold til uformelle it-kompetencer og tekniske færdigheder, tildeler eleverne medansvar og letter gennemførelsen af it understøttet undervisning i praksis.
  • Procesorientering: Kursusforløbet strækker sig over tid og deltagerne skal dele indlæg i en lukket netværksgruppe med de andre deltagere både før, under og efter forløbet. Deltagerne modtager respons på deres indlæg fra vejledere og fra andre deltagere. De gennemførte forløb fungerer som et kæmpe idékatalog for alle deltagere.
  • Praksis: Deltagerne skal udvikle et it understøttet forløb, som gennemføres i praksis.
  • Målgruppe: Apps til Opgaven er også målrettet eleverne og ikke kun underviserne.

Blended Learning

Center for Undervisningsmidler har over en årrække høstet værdifulde erfaringer i forhold til at afvikle Blended Learning kurser med fokus på integration af it. Blended Learning betyder, at der både er kursusgange med fysisk tilstedeværelse og online procesperioder.

Apps til Opgaven er et svar på de udfordringer, begrænsninger og frustrationer, vi oplever undervisere står med, når de skal anvende it i undervisningen.

Udfordringer

Her præsenterer vi nogle af de vigtigste udfordringer og frustrationer som Apps til Opgaven kan hjælpe undervisere til, at blive bedre til at navigere i.

  • Undervisere udtrykker ofte, at teknikken fylder alt for meget i forhold til den reelle fordel ved at bruge it i undervisningen.
  • Mange undervisere har på rygraden, at de skal mestre en it-applikation FØR den kan bruges i undervisningen. Det er en stor begrænsning.
  • En del undervisere tildeler sig selv rollen som alvidende it blæksprutte, når eleverne arbejder med it. De oplever, at de bruger alt for meget tid på at hjælpe eleverne med det tekniske frem for at fokusere på elevernes læring.
  • Indeholdet på kortere it-kurser løber ofte ud i sandet og forankres ikke i praksis, fordi der på kurserne præsenteres for meget på for kort tid og fordi der ikke er noget umiddelbar overførsel til egen praksis.
  • Mange undervisere er presset på tid til forberedelse, og dermed tid til at være opsøgende og udforskende i forhold til nye it-applikationer og deres potentiale i undervisningen.

Forløb med Apps til Opgaven kan skræddersyes behov og vilkår på den enkelte skole eller i kommunen – eller du kan tilmelde dig gennem vores kursuskatalog.

Skræddersyede forløb

Vi kan skæddersy alt fra en række små eftermiddagsinput, en eller flere Workshop dage til hele ugekurser for faggrupper hvor Apps til Opgaven spiller sammen med vores dygtige fagkonsulenters input og oplæg.

Et kursusforløb for en afdeling eller en skole kan f.eks. bestå i en eller flere Workshops, hvor underviserne selv “leger” elever og får afprøvet Apps til Opgaven på egen krop. Herefter skal underviserne, med eller uden konsulentstøtte, på banen og selv designe et konkret forløb for deres elever som skal gennemføres i praksis.

Kursuskatalog

Du kan også tilmelde dig igennem vores kursuskatalog. Der afholdes en eller flere workshopdage hvor du får afprøvet alle mulighederne.

Link til kursuskatalog

For yderligere information:
Pædagogisk konsulent Lene D. Rasmussen, ledr@ucl.dk eller tlf. 3116 4105